Joshua Ramey


עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה טמון רק במאזן הדגם. המחיר הממוצע של שכר דירה יומי של דירה בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.

מערכת אמינה לקידום בנות. טיפים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המטרה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל https://www.israelxclub.co.il/ – צור עבודה טובה עם רווחים רציניים, והלקוחות שלנו נותנים שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. רק שיטה זו מאפשרת לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נקי מעובדים וגם מהלקוחות שלנו.